SPEAKERS - ENGLISH EDITION - MARCH 19 2019

Paul van Ruiten
Annick Schmeddes
Ruud Koornstra
Desirée Liddle-Beeren
Leon Giesen
All speakers

Programme - Programma


Sustainable MBA in One day

Sustainable MBA in One Day
Do you want to spice up your knowledge and understanding on creating impact in your work? Do you want to bring yourself up to step on the latest insights in creating a circular economy? Do you want to enhance your skills to make a difference? Than the Sustainable MBA in One Day is something for you!

This one-day event helps you to bring your knowledge on sustainable entrepreneurship up-to-date in just one day. New theories and models, books and insights from leaders in the field of sustainability will be shared.

Paul van Ruiten and Annick Schmeddes take you through the day as sustainability experts. Their experience as professionals in environment, management and career coaching is enhanced by their recent digestion of over 100 recent best sellers on management and leadership in sustainability.

The multi-talented Leon Giesen (Mondo Leone), performer, musician documentary maker and master story-teller, will take you on a journey of leadership full of music and imagination. Mondo Leone will prove himself a successful treasure hunter, among other things. His journey is full of instructive moments about perseverance and resilience. All elements that you need to bring a better, more sustainable world to reality. Mondo Leone tells his fascinating story and inspires your search for sustainable impact.

Other speakers include Rob van Tilburg, author of the book: Managing the Transition to a Sustainable Enterprise, nominated for the management book of the year, and Ruud Koornstra, Energiecommisaris of the Netherlands and enterpreneur.

 

Sustainable MBA in One Day
Paul van Ruiten en Annick Schmeddes nemen je als duurzaamheids-experts door de dag mee. Leon Giesen (Mondo Leone), bassist van Toontje Lager, documentairemaker en meesterverteller, vertelt aan de hand van beeld en muziek over leiderschap. Mondo Leone is een succesvol schatzoeker, zoals hij o.a. ook bij DWDD vertelde. Zijn reis zit vol met leerzame momenten  over volharding en veerkracht. Allemaal elementen die we nodig hebben om een betere bewustere wereld waar te maken. Als het een te vinden schat zou zijn: hoe ziet er ie eruit? Hoe ga je deze vinden, hoe ziet jouw schatkaart eruit? Welke gevaren kom je onderweg tegen? Wat doet dat met jou? Hoe houd je het vol? Mondo Leone vertelt zijn boeiende verhaal en inspireert op jouw zoektocht naar duurzame impact.

Andere sprekers zijn Rob van Tilburg, Directeur Programma’s bij Natuur & Milieu en schrijver van o.a. het boek ‘Managing the Transition to a Sustainable Enterprise’ en Ruud Koornstra, Energiecommisaris Nederland en ondernemer.


Programma - Programma

Programme
The day is organized according to four themes:

Leadership and defining the roadmap
Why do we need to change? How to define challenging and inspiring objectives?
You will learn how to apply the Sustainable Development Goals in the boardroom, elaborate on the planetary boundaries and the social minimum ceilings of Kate Raworths donut economy.

Defining strategies to reach your targets
Sustainability is an innovation strategy. Every year there are better methods to achieve a sustainable impact. System analysis, transition management and understanding market transitions are important topics that will be discussed and transferred to your everyday practice. We will pick the brains of thought leaders like Thomas Rau and Michael Braungart to understand resource efficiency and take a deep dive into the circular economy.

Implementation and Organization
When implementing an innovative strategy, it is key to get stakeholders aligned: colleagues, clients, suppliers and investors. The innovation of business models, the creation of support, dealing with resistance, the psychology of sustainability, the organization of change are all subjects that are reviewed. From Peter Senge to Frederic Laloux, from Ricardo Semler, to the deployment of The Natural Step. All need-to-know for the managers of sustainable innovation. Rob van Tilburg will share his insights after over twenty years consultancy on CSR for large corporates.

Personal leadership and success
Measuring results in sustainable innovation is a matter for the entire organization. Which measurement or performance indicators should you use? Are there other keys to success and how can you apply those? How do you use storytelling, how do you measure non-financial results? Above all: when is it a success for you and when is it a success for the others? This final part of the course will use insights from world leaders in psychology such as Per Espen Stoknes, successful executive coaches such as Marshall Goldsmith and management gurus like Peter Senge and Daniel Pink.

 

Programma
De dag is ingedeeld langs deze thema’s:

Blok 1: Leiderschap en Koers. Waar wil ik naar toe? Waar willen we naar toe?
Met de thema’s Purpose, Sustainable Development Goals (in de boardroom) en formuleer je Why, How, What zowel op persoonlijk leiderschapsniveau als op organisatieniveau. Sturen we de organisatie wel aan op de juiste doelen?

Blok 2: Welke strategieën moet ik kennen? En hoe werken ze?
Duurzaamheid is een innovatiestrategie. Ieder jaar zijn er weer betere methoden om tot duurzame impact te komen. Systeemanalyse, transistiemanagement en markttransities zijn belangrijke onderwerpen. Met o.a. keynote speaker Rob van Tilburg, spreker en schrijver van Management Boek succes “Duurzaam Ondernemen Waarmaken”. Hij is expert op het inrichten van duurzame strategieën en businesscases. Ook staan we stil bij strategieën van Kate Raworth (Donut Economie), Paul Hawken (DrawDown en Climate Take Back van Interface) en de laatste best practices van Circulaire Economie.

Blok 3: Implementatie en Organisatie
In het uitvoeren van een innovatie strategie is het zaak om veel partijen mee te krijgen. Collega’s, klanten en investeerders. Het innoveren van business modellen, het creëeren van draagvlak, omgaan met weerstand, de psychologie van duurzaamheid, het organiseren van verandering zijn allemaal onderwerpen die de revue passeren. Van Peter Senge, tot Frederic Laloux, tot Ricardo Semler, tot de inzet van The Natural Step. Allemaal need-to-know voor de managers van duurzame innovatie.

Blok 4: Wanneer is iets een succes voor jou? En voor de ander?
Het meten van resultaten in duurzame innovatie is een zaak voor de hele organisatie. Welke meet- of prestatieindicatoren worden hoe en wanneer gebruikt? Wat past er dus bij jouw organisatie? Zijn er nog andere successen mee te nemen en hoe is dat voor jou bruikbaar? Hoe zet jij Storytelling in, hoe meet jij non-financiële resultaten? En bovenal: wanneer is het een succes voor jou en voor de anderen? En hoe richt je dat proces in?


AMBASSADORS - AMBASSADEURS

Geanne van Arkel
Birgitta Kramer
Carola Wijdoogen
Anniek Mauser
Annette van Waning
Anneke Sipkens
Elfrieke van Galen
All ambassadors

Target audience

Sustainable MBA in One Day is interesting for every manager who has a sustainability ambition in his/ her organisation and seeks handles to give direction and speed.

Are you a junior or experienced professional in the field of sustainability and:

 • Do you want to expand and deepen your knowledge about sustainability?
 • Do you have to deal with sustainability ambitions in your work, but do you know too little about it professionally or are you afraid that your knowledge is not up-to-date?
 • Would you like to know how other organisations deal successfully with sustainability issues?
 • And do you want to share this with other professionals at an inspiring and energetic one-day course?

Sign up for Sustainable MBA in One Day!

Voor wie?

Iedere manager die een duurzaamheidsambitie heeft in zijn/haar organisatie en handvatten zoekt om richting te geven en snelheid te krijgen.

Ben jij een junior of ervaren professional op het gebied van duurzaamheid en:

 • Wil jij je kennis over duurzaamheid uitbreiden en verdiepen?
 • Kom jij niet toe aan al die vakboeken over duurzaamheid?
 • Krijg je in je werk te maken met duurzaamheidsambities maar weet je er vakinhoudelijk te weinig van of ben je bang dat jouw kennis niet actueel is?
 • Zou jij willen weten hoe andere organisaties succesvol met duurzaamheidsvraagstukken omgaan?
 • En dat met andere professionals willen delen op een inspirerend en energiek ééndaags seminar

Meld je dan aan voor Sustainable MBA in One Day!

6 redenen om erbij te zijn

Topsprekers

Bevlogen visionairs, experts en ervaringsdeskundigen aan het woord

Visie

De laatste actuele ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid passeren de revue

Up-to-date

In 1 dag bijgepraat. Hoor de nieuwste inzichten uit de praktijk en maak kennis met spraakmakende initiatieven.

Netwerk

Uitgebreid netwerken onder het genot van goed eten en drinken

Kennis

Laat u voeden met kennis & inspiratie en leer van collega’s, zodat u succesvol met duurzaamheidsvraagstukken aan slag kan gaan

Onafhankelijk programma

Actueel, kritisch en origineel

Sign up for Sustainable MBA in One Day!

In just one day:

 • Your professional knowledge about sustainability gets a huge boost.
 • You can discuss the latest insights into sustainable development.
 • You have gained insights into how you can apply best practices in sustainability in your work.
 • You have gained a lot of inspiration in the field of sustainability and you have expanded your network.

After attending this course, your knowledge about sustainability is completely up to date and you have insight into applying the best practices in your work!

Wat levert het je op?

In slechts één dag:

 • Geef je jouw vakinhoudelijke kennis over duurzaamheid een enorme boost.
 • Ben je weer up to date en kan je meepraten over de laatste inzichten in duurzame ontwikkeling.
 • Heb je inzicht gekregen in hoe je best practices in duurzaamheid kunt toepassen in jouw werk.
 • Heb je veel inspiratie opgedaan op het gebied van duurzaamheid, je netwerk uitgebreid én heb je concrete punten om mee aan de slag te gaan.

Kortom, na deze dag is je kennis over duurzaamheid weer helemaal up to date én heb je inzicht in het toepassen van de best practices in jouw werk!

News - Nieuws

OVERZICHT NIEUWS

Impressions - Impressies

Overzicht impressies

Practical informatie - praktische informatie


Target audience - Doelgroep

Target audience
Sustainable MBA in One Day is interesting for every manager who has a sustainability ambition in his/ her organisation and seeks handles to give direction and speed.

Are you a junior or experienced professional in the field of sustainability and:

 • Do you want to expand and deepen your knowledge about sustainability?
 • Do you have to deal with sustainability ambitions in your work, but do you know too little about it professionally or are you afraid that your knowledge is not up-to-date?
 • Would you like to know how other organisations deal successfully with sustainability issues?
 • And do you want to share this with other professionals at an inspiring and energetic one-day course?

Sign up for Sustainable MBA in One Day!

Doelgroep
Sustainable MBA in One Day is interessant voor iedere manager die een duurzaamheidsambitie heeft in zijn/ haar organisatie en handvatten zoekt om richting te geven en snelheid te krijgen.

Ben jij een junior of ervaren professional op het gebied van duurzaamheid en:

 • Wil jij je kennis over duurzaamheid uitbreiden en verdiepen?
 • Kom jij nu toe aan al die vakboeken over duurzaamheid?
 • Krijg je in je werk te maken met duurzaamheidsambities maar weet je er vakinhoudelijk te weinig van of ben je bang dat jouw kennis niet actueel is?
 • Zou jij willen weten hoe andere organisaties succesvol met duurzaamheidsvraagstukken omgaan?
 • En dat met andere professionals willen delen op een inspirerend en energiek ééndaags seminar?

Meld je dan aan voor Sustainable MBA in One Day!


Registration, costs and conditions - Aanmelden, kosten en voorwaarden

Costs registration
The participation fee is € 597, – excl. VAT per person.
If you are a self-employed person, a member of Social Enterprise NL or a member of B-Corps, you will receive a discount of € 100 on the participation fee. You only pay € 497, – excl. VAT.

Participation includes coffee / tea, lunch and documentation.

Deelnamekosten
De deelnameprijs bedraagt € 597,- excl. BTW per persoon.
Indien u ZZP-er, lid van Social Enterprise NL of lid van B-Corps bent, ontvangt u een korting van € 100,- op de deelnameprijs. U betaalt slechts € 497,- excl. BTW.

Deelname is inclusief koffie/thee, lunch en documentatie.

Registration
You can register via this website on the registration page. After your online registration, you will receive an automatic confirmation by email. If  you don’t receive an email within 24 hours, please contact us via +31 (0)40-2146212 or rowi@ckc-seminars.nl.
One week before the training, you will receive an official confirmation of your registration by email.

Your data will be used to keep you posted about activities of CKC Seminars, according tot he AVG/ GDPR guidelines. If you do not want to receive this information, please let us know.

Inschrijven
Inschrijven kunt u via deze website op de inschrijfpagina. Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146212 of via rowi@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van Sustainable MBA in 1 Day. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven.

Cancellation
Any cancellation should be sent by email tot CKC Seminars. Delivery of cancellation has to be confirmed by the responsible person from CKC Seminars. Please note that your registration can be transferred to a colleague. Cancellation fee: € 50,- upon cancellation up to 2 weeks before the training or 100% of the registration fee upon cancellation within 2 weeks before the training.

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Invoices and payment
Invoices will be submitted electronically to your business email address or to the mailbox of the accounts payable of your company.
Please note that the name of your company and the address have to be filled in correctly if the invoice has to be send to the accounts payable. Also fill in the purchase number if needed for payment in your company.
Payment is required within 14 days, after you’ve received our invoice.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Date and venue - Datum en locatie

The Engelish edition of Sustainable MBA in One Day will take place on Tuesday March 19 in Circl, Amsterdam.

Circl
Gustav Mahlerplein 1B
1082 MS Amsterdam
www.circl.nl

De Nederlandse editie van Sustainable MBA in One Day vindt plaats op donderdag 12 september in Circl, Amsterdam

Circl
Gustav Mahlerplein 1B
1082 MS Amsterdam
www.circl.nl


Contact

Gert van de Donk
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 01
gert@ckc-seminars.nl

Rowi Rakels
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 12
rowi@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.